JÅÅJ 30 År

Pris: 100,00 SEK
En bild och textrapsodi från Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs liv i rök, sot och damm, under åren 1996-2006 utgiven av JÅÅJ 2006 Författare: Hans Kihlberg ISBN 13: 978-91-631-9164-0 ISBN 10: 91-631-9164-4

Museibanor och veterantåg

Pris: 130,00 SEK
Den historiska järnvägen livs levande Museibanor och järnvägsföreningar tar inte bara ansvar för järnvägens långa historia; de för också kunskapen vidare om hur man förvaltar och använder äldre teknik. Förare, eldare, konduktörer, maskiningenjörer, stinsar, bromsare, montörer, banarbetare, växlare och signalare, alla har de tagit på sig arbetsuppgifter som, om de inte kontinuterligt tillämpades i återkommande museal tåg- och spårvagnstrafik, sakta men säkertskulle försvinna. Sveriges Järnvägsmuseums chef, Robert Sjöö,kallar det i bokens förord för "det immateriella kulturarvet". I denna bok hittar du enastående mycket information om flertalet av Sveriges museibane- och veterantågsföreningar samt deras verksamheter. Det är i anslutning till järnvägens 150-års jubileum år 2006 som sammanställningen skett. Välkommen att njuta av kavalkaden. Kanske hittar du en förening i närheten av dig som du kan engagera dig i. Då blir du också en bärare av det immateriella kulturarvet! Utgiven av: Museibanornas Riksorganisation och Järnvägshistoriska Riksförbundet Thomas Lange (Red) 2005 medverkamde föreningar: Svenska Järnvägsklubben SJK Museiföreningen östra Södermanlands Järnväg ÖSlJ Museisällskapet Jädraås-tallås Jä'rnväg JTJ Nässjö Järnvägsmuseum NJ Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg AGJ Museispårvägen Malmköping AB MUMA Skara-Lundsbrunns Järnvägar, SkLJ Uppsala-Länna Järnväg, ULJ Skånska Järnvägar, SKJ Bergslagernas Järnvägssällskap, BJs Föreningen Veteranjärnvägen, FVJ Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar , mf ÖSJ Föreningen Gotlandståget, GHJ Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum, NJM Kalmar Järnvägars Museiförening/Kalmar Veterantåg, KV Stockholms Ånglokssällskap, SÅS Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg, mf GDJ mfWadstena-Fogelsta Järnväg, WFJ Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg, JÅÅJ Sällskapet Ostkustbanans Vänner, OKBv Nora Bergslags Veteran-Jernväg, NBVJ Svenska Motorvagnsklubben, SMoK Smalspårvägen Hultsfred-Västervik, HWJ Spårvägssällskapet Ringlinjen. SSJ Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg, SKÅJ Museiföreningen Malmbanans Vänner, MBV Museiföreningen Munkedals Jernväg, MJ Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner, DBV Föreningen Järnvägsmusei Vänner, JvmV KMJ/Värmlandståg föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg, DHdJ Stockholms Spårvägar AB, SS Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska förening, ENJ Museiföreningen Örnsköldsviks Järnvägssällskap, ÖJS